Under debatten i stortinget forrige torsdag ble representantforslaget fra Frp om å utsette endringene i formuesskatten på oppdrettskonsesjoner debattert.

– Det er beklagelig at stortingsflertallet ikke støtter vårt forslag om å snu i denne saken. Denne ekstraskatten, sammen med andre skatte- og avgiftsøkninger fra nåværende regjering, fører til en skatteøkning på 7–800 prosent for norske eiere av små- og mellomstore oppdrettsselskaper langs hele kysten, sier Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsmann for Frp, i en pressemelding.

Kun stortingsrepresentantene fra Frp stemte for forslaget, som falt, i tråd med tilrådingen fra finanskomiteen.