Under forhandlingene om lakseskatten i finanskomiteen stilte Høyres fraksjon i komiteen en rekke spørsmål til Finansdepartementet.

De ba blant annet departementet regne ut anslått proveny for ulike skattesatser. Svaret ble sendt til Stortinget 27. april.

For en skattesats på 25 prosent kommer departementet med et anslag på 15,5 milliarder kroner i grunnrenteskatt i 2024.

Departementet understreker i svaret at anslagene er svært usikre, siden prisen på laks har variert mye de siste årene.

– Det er mye høyere enn de anslo på 40 prosent skattesats i høst.