Vedum reiste blant annet sammen med Senterpartiets nestleder, Ola Borten Moe, og fylkespolitiker Hallgeir Grøntvedt. Knut Arne Strømøy og Bjørnar Johansen fra Frøya Senterparti var også til stede.

Konsernsjef i Salmar, Gustav Witzøe, tok hele følget med på en omvisning – hvor han forklarte hvordan lakseproduksjonen foregår. Han hadde også helt klare forventninger til hva Senterpartiet må jobbe med dersom de kommer i regjering fra høsten av.