Økt formuesskatt og en ny måte å skattlegge eldre oppdrettskonsesjoner har skapt furore hos store deler av næringen, og har vært heftig debattert den siste tiden.

Konsesjoner før 1998 var tidligere fritatt fra formuesskatt, men nå skal de verdsettes basert på forrige auksjonsrunde. Det frykter både oppdrettere og lokalpolitikere kan få store konsekvenser, blant annet at de mindre oppdretterne kan forsvinne.

NY FORMUESSKATT PÅ KONSESJONER TILDELT FØR 1998
  • Da Stortinget like før årsskiftet behandlet statsbudsjettet, ble det vedtatt at fiskeri- og havbrukstillatelser ervervet før 1998, skal inngå i grunnlaget for formuesskatt.