Det var forrige regjering som i forslaget til statsbudsjett i høst foreslo å innføre ny skatt på laksekonsesjoner som ble tildelt gratis før 1998. De var tidligere fritatt fra formuesskatt, men nå skal de verdsettes basert på forrige auksjonsrunde. Det frykter både oppdrettere og lokalpolitikere kan få store konsekvenser, blant annet at de mindre oppdretterne kan forsvinne.

Enkelte eier av små selskaper kan få en skatteskjerpelse på opptil 800 prosent.

Endringene i verdsettelsen av konsesjoner rammer ikke eierne av de store og børsnoterte selskapene – der er allerede verdiene av konsesjonene priset inn i aksjekursen.