Våren 2020 var det en voldsom debatt rundt skattlegging av laksenæringen. Havbruksutvalget hadde høsten 2019 foreslått grunnrenteskatt, noe både næringen og regjeringspartiene hadde stilt seg negative til. Etter nedstengingen av Norge i mars 2020, der det ble gitt omfattende offentlig støtte til både bedrifter og privatpersoner, ble imidlertid skattespørsmålet igjen aktualisert. I hele april 2020 gikk diskusjonen både i laksenæringen og på Stortinget om hvordan oppdrettsnæringen skulle skattlegges. Dette endte med innstilling fra Finansdepartementet den 12. mai.

Mowi viktig

En av de aksjene Sindre Finnes har tradet mye med var lakseselskapet Mowi hvor hans svigerinne, Marit Solberg, var konserndirektør. Hun gikk av med pensjon i november 2018, slik at Erna Solberg meldte seg inhabil i de fleste sakene som gjaldt Mowi den perioden Marit Solberg var ansatt i selskapet.

I løpet av de åtte årene Erna Solberg var statsminister gjennomførte Finnes 27 ulike Mowi-handler. 17 av dem mens svigerinnen var i ledelsen, ti handler etter Marit Solberg gikk av med pensjon i november 2018. Mye av dette var dag til dag-handling.

Den aller siste handelen skjedde 28. april, 14 dager før regjeringen Solberg la frem konklusjonen om en ny produksjonsavgift for havbruksnæringen. Den 12. mai offentliggjorde Finansdepartementet at den nye avgiften ville bli innført fra 2021.

Fiskeribladet har bedt Sindre Finnes om kommentar, men ikke fått svar. Cato Husabø Fossen, Erna Solbergs rådgiver, har heller ikke svart på våre spørsmål.

Solgte 1235 aksjer

Finnes hadde våren 2020 solgt og kjøpt totalt 1235 Mowi-aksjer. Aksjekursen varierte utover vinteren og våren, og i den aktuelle perioden i april ble aksjen solgt for 170,45 kroner den 20. april og til 175,50 den 27. april. Etter aksjesalget den 28. april har ikke Finnes eid Mowi-aksjer.

Etter Finnes solgte seg ut i april steg aksjekursen, slik at Finnes ville tjent på sitte på aksjen til etter 12. mai. Av sjømataksjer er det kun Mowi og Lerøy Seafood Sindre Finnes har kjøpt og solgt. Det er kun snakk om fire handler av Lerøy Seafood-aksjene.

De fleste i det politiske miljø ventet på en skatteavklaring i revidert budsjett i mai, men ingen utenom regjeringen visste hva konklusjonen ville bli. Blant annet frykter Robert Eriksson i Sjømatbedriftene både grunnrenteskatt og produksjonsavgift.

16. april uttalte Eriksson til Intrafish at næringen ikke ville betale mer skatt, men samtidig fryktet han at det ville innføres en ny haste-skatt. Sp-politiker Geir Pollestad etterlyste også handling fra regjeringen. Han mente regjeringen måtte skrote grunnrente-forslaget, og ikke skattlegge næringen noe mer.

Behandlet i Finansdepartementet

Spørsmålet om grunnrenteskatt i havbruksnæringen var i april 2020 til behandling hos Finansdepartementet. – Jeg mener at senest ved revidert statsbudsjett i mai bør denne modellen legges død, sa Pollestad til IntraFish.

– De fleste aktører har sagt nei til grunnrenteskatt. Om en skal gå inn får en arealavgift eller produksjonsavgift må en se om det er hensiktsmessig å innføre det i lys av koronakrisen. Det er viktig at en holder produksjonen og arbeidsplassene i gang, sa Bengt Rune Strifeldt fiskeripolitisk talsperson i Frp den 16. april.

12. mai kom regjeringen med sin konklusjon. Næringen var passelig fornøyd med produksjonsavgiften, og mest glad for at det ikke ble grunnrenteskatt. Den nye produksjonsavgiften skulle gjelde fra 2021. Da hadde altså Finnes kvittet seg med lakseaksjene.

NB! I deler av den perioden Sindre Finnes kjøpte og solgte Mowi-aksjer var altså hans svigerinne, Marit Solberg, en del av konsernledelsen i Mowi. Hun var både regiondirektørdirektør og senere administrerende direktør i Marine Harvest (Mowi) Norge før hun gikk av med pensjon i november 2018.

Stilte spørsmål ved Solbergs habilitet

22. mai 2015 stilte leder i næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), spørsmål til Stortingets president hvor han ba om skriftlig svar fra Erna Solberg og hennes habilitet i havbrukssaker.

Bakgrunnen var søsterens rolle som konserndirektør i Marine Harvest (nå Mowi).

I spørsmålet fra Pollestad sto det: «I spørretimen 20. mai ville ikke statsministeren svare på et spørsmål om arealavgift for oppdrettsnæringen på grunn av at søsterens stilling i Marine Harvest. Statsministeren sa videre at hun kunne svare på generelle spørsmål om hvordan regjeringen kan bidra til mer vekst i oppdrettsnæringen. Jeg ber statsministeren avklare hva slags spørsmål hun er inhabil i?»