En hel rekke selskap har hittil valgt å benytte seg av muligheten til å heve laksevekstkjøp til fastpris som følge av den foreslåtte grunnrenteskatten for havbruksnæringen. Sist ut i rekken er SinkabergHansen.

Selskapet melder i en pressemelding onsdag ettermiddag at selskapet og AS Aqua har besluttet å heve kjøp av 70 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB), til en samlet verdi på 14 millioner kroner.

– Høst beklagelig

– Høyst beklagelig, men styret har ikke noe alternativ. Normalt ville vi møte økte kostnader, som alle bransjer nå opplever, med vekst. I dagens bilde blir det imidlertid en feil beslutning, uttaler konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i pressmeldingen.

Selskapet opplyser at det siden 2019 har investert nær to milliarder i nye produksjonsanlegg på land og i sjø.

– Sammen med både lokale og globale aktører har selskapet videreført arbeidet med bærekraftig omstilling og vekst i sin matproduksjon. Gjennom 40 år med blandede oppturer og tilbakeslag i næringa har selskapet bygget en i utgangspunktet solid regional virksomhet med høy kompetanse og nær 300 arbeidsplasser, opplyser selskapet.

– Stor usikkerhet

Selskapet mener endrede rammebetingelser kan rokke med mye av selve fundamentet deres.

– Dette gjelder både vår løpende drift og strategier fram i tid. Dagens vedtak om heving av kjøp skyldes den store usikkerheten selskapet nå står overfor. SinkabergHansen har konkrete planer for fortsatt omstilling og vekst, men disse må revideres opp mot gjeldende rammebetingelser. Per i dag ser vi konturene av ulike følger, men de faktiske konsekvensene gjenstår å møte, forteller konsernsjefen.