Det var Haugesund-selskapet Viewpoint Seafarm som klaget departementet inn til Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen). Selskapet søkte i april 2017 om 20 utviklingstillatelser til ombygging av boreplattformer.

Fiskeridirektoratet behandler søknader om utviklingstillatelser, mens Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er klageinstans. Viewpoint Seafarm fikk fullstendig avslag i begge instanser, henholdsvis i juni 2018 og mai 2020.

Sivilombudet