– Vi har hele veien pekt på at det er store svakheter i denne skattemodellen. Det er ikke endret ved dette forliket, skriver Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, i en epost til Intrafish.

Han fortsetter:

– Modellen er byråkratisk, krevende for bedriftene å administrere, og det er en skatt som innføres med tilbakevirkende kraft. Derfor er vi skuffet over at Venstre og Pasientfokus har sluttet seg til modellen.

Administererende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Her avbildet under en tur med norske politikere til Færøyene Foto: Anders Furuset

Fortsatt for høyt skattetrykk

Venstre og Pasientfokus meldte torsdag at de var blitt enige med regjeringen om en skattesats på 25 prosent.