Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har i et felles brev bedt fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) om å utsette den bebudede auksjonering av vekst i havbruksnæringen. Regjeringen har vedtatt at auksjonen skal avholdes 12. oktober.

– Vi har i dag mottatt en henvendelse fra organisasjonene om å utsette auksjonen. Vi skal selvsagt vurdere denne henvendelsen og gi et svar før auksjonen, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til Intrafish.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran forteller at Sjømat Norge og Sjømatbedriftenes henvendelse skal «vurderes» og få et svar før auksjonen. Foto: Ketil Svendsen

– Ikke oversikt

Sjømatbedriftene og Sjømat Norge sparer ikke på kruttet når de ber om en utsettelse:

– Det er direkte uansvarlig å avholde en auksjon slik situasjonen er nå. Bedriftene har ikke oversikt over hvordan skattleggingen skal være fremover, det er full stans i investeringer og rimelig kaotisk om dagen, uttaler Robert Eriksson på vegne av de to hovedorganisasjonene i sjømatnæringen.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Pressefoto

Hvert annet år gjennomfører regjeringen salg av vekst i havbruksnæringen. I ga auksjonen 2020 nær på 7 milliarder i inntekter til stat og vertskommuner.

– I år har næringen beregnet at det ville gitt 10 milliarder kroner. Men det var før regjeringen varslet at de vil innføre grunnrenteskatt på havbruksnæringen, melder de to organisasjonene.

Geir Ove Ystmark, som leder Sjømat Norge, uttaler at verdien på havbrukstillatelser har falt dramatisk de siste dagene.

– Og bare timer etter grunnrentebeskatningen ble kjent var verdifallet for de børsnoterte selskapene 56 milliarder kr. Bedriftene i næringen har anledning til å kjøpe vekst til fastpris i forkant av auksjonen. Det har vært ansett som gode kjøp. Nå ser vi at nært hele næringen har trukket tilbake disse kjøpene. Rett og slett fordi det ikke lengre er lønnsomt å kjøpe til den prisen som er satt, uttaler Ystmark.

Enige

De to sjømatorganisasjonene opplyser å være helt enige om at det er umulig vite hvor lav verdien egentlig er, men at fallet er dramatisk er de hjertens enige om, og de to organisasjonene mener det vil være fornuftig å avvente salg av veksten til etter at ny skattemodell er på plass.

– I skatteforslaget er det en rekke uavklarte problemområder som må avklares. Slik forslaget nå ligger vil det også få store konsekvenser for hele verdikjeden. I verste fall kan hele markedsmekanismen for laks endres. Rammevilkårene for næringen må være på plass før auksjon kan gjennomføres. Det vil si at salget ikke bør gjennomføres før tidligst på vårparten 2023, melder organisasjonene