Mandag publiserte IntraFish et debattinnlegg fra administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene. Der kritiserer han myndighetene for at man ikke har fått på plass nye regler for rognproduksjon. Problemet er blant annet at Norge ikke lenger er sjølforsynt med rogn.

– Resultatet er at det i dag må importeres rogn til oppdrettsnasjonen Norge, skriver Eriksson i sitt innlegg og etterlyser mer handling fra myndighetenes side.

– Eriksson etterlyser at noe må skje, men vi har jo allerede startet. Vi er for lengst på ballen, men vi ønsker ikke konflikt med fiskeriministeren og departementet, men samarbeid, også med Eriksson, sier havbruksdirektør Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge til Intrafish.