– Regjeringen har ikke hatt vilje til å opplyse om hvor stort det reelle skattetrykket blir. Nå viser det seg at dette blir rundt fem ganger så mye som tidligere sagt, sier Ystmark.

Beregningen han viser til er gjort av Finansdepartementet, og anslår en skatt på 16–17 milliarder kroner. Saken ble først omtalt av NRK.

– Ikke anslag på proveny

Beregningen kom i et svar fra Finansdepartementet til Stortinget, etter at Høyre hadde stilt spørsmål. I svaret er Høyres forutsetninger i spørsmålet lagt til grunn.