– Rullerende MTB har vært en viktig sak for Sjømatbedriftene, og noe vi har jobbet med å få på dagsordenen i lang, lang tid. Derfor var vi svært glad for at Frp fremmet forslaget i Stortinget, og