I dag morges ble det klart at Artsdatabanken i Trondheim, som er underlagt Klima- og miljødepartementet, setter villaks på lista over arter som står i fare for å dø ut i Norge.

Miljøbevegelsen mener det er på tide. For eksempel skriver Natur og Ungdom i en pressemelding at rødlisting «er dramatisk, men dessverre ingen overraskelse».

Morten Hansen. Foto: Thor Due

– Norge er det eneste landet som kan redde villaksen. Dette må bety harde grep for å skåne habitatene. Stans gruvedumping og tillatelser til åpne oppdrettsanlegg nå. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran velger nå om han vil være laksens engel eller endelikt, uttaler Morten Hansen som er nestleder i Natur og Ungdom.

Vanskelig spørsmål

Entusiasmen deles ikke av bransjeorganisasjonene. Sjømat Norge kommer tilbake med en uttalelse litt seinere i dag opplyser de til IntraFish. De skal først sette seg mer inn i vedtaket.

– Spørsmålet er vanskelig. Jeg har ennå ikke lest årets statusrapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) godt nok, sier Robert Eriksson.

IntraFish får tak i han på mobil på en flyplass mellom to flyavganger.

Det var i går, tirsdag, at VRL konkluderte med at rømt oppdrettslaks og lakselus fortsatt utgjør de største truslene for villaksen.

Det er i Midt-Norge og Vest-Norge at villaksbestandene er mest redusert.

– Negative effekter av lakseoppdrett er viktig årsak. I de siste tre årene har det vært særlig høyt smittepress av lakselus i de delene av Vestlandet som har mest lakseoppdrett. Dette har gjort at tilstanden i mange bestander i Sognefjorden og Sunnmørsfjordene har blitt svært dårlig, skriver forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i en pressemelding tirsdag.

Rask på avtrekkeren

– Jeg vil ikke uttale meg for bastant om rødlistingen. Først skal vi gå i dybden og sette oss inn i det bakenforliggende tall og forskningen som ligger til grunn, men med dette forbeholdet vil jeg si at jeg er skeptisk til umiddelbart å hive meg på rødlisting, for er virkelig villaksen så truet som den framstilles fra enkelte hold? spør Eriksson.

Han poengterer at mange vil norsk oppdrettsnæring til livs.

– Jeg er skeptisk til budskapet til en del påstander som blir framført. Enkelte er vel rask på avtrekkeren. Jeg har ofte vanskeligheter for å ta alt fra det hold seriøst.

Teknologiske løsninger

Men Eriksson innrømmer at laksenæringa har utfordringer og særlig når det gjelder lakselus.

– Vi jobber for framtidig vekst i norsk lakseproduksjon, men for å få det til, må vi løse luseproblemet. Det vil også gi oss mer legitimitet i befolkningen.

Han minner om at næringa bruker store ressurser på å løse utfordringene. Det investeres stort i forskning, innovasjon og ny teknologi.

– Myndighetene bør stimulere til innovasjon og ikke gjøre som sittende regjering å øke beregningsgrunnlaget for formuesskatten til familieeide selskaper. For mange dreier det seg om mer enn 400 prosent. Slike offentlige tiltak bidrar ikke til å frigjøre midler til å investere i innovativ teknologi, sier Eriksson som også er tidligere statsråd for Fremskrittspartiet.

Kjendis-opprop

NRK Ytring publiserte onsdag morgen en kronikk som nærmest er formet som et opprop. Den er undertegnet av en lang rekke kjendiser, særlig kunstnere, samt forkjempere for villaksen.

Artikkelen heter «Artsutryddelse på en tallerken» og begynner slik:

«Den norske villaksen er nå på lista over truede og utsatte dyrearter. Det er et gedigent nederlag for norsk naturforvaltning.»

IntraFish spør Eriksson om han er enig i at dette er et nederlag?

– Jeg har ikke lest kronikken og sitter på en flyplass mellom to fly, men på generelt grunnlag vil jeg slå fast at norsk naturforvaltning er i verdenstoppen, sier han.

Han mener oppropet på NRK går i retning av budskapet som fremmes i ei ny bok, «Den nye fisken», som er skrevet av Simen Sætre og Kjetil Østli. De to sto tidligere bak en serie artikler i Morgenbladet som var særdeles kritisk til lakseoppdrett, og de stilte også spørsmål om sjømat er så sunt som kostholdsekspertene skal ha det til.

– De fremmer ytterliggående standpunkter som jeg har vanskelig for å ta seriøst, sier Eriksson.

IntraFish publiserer i dag et intervju med de to forfatterne.