Det er ingen hemmelighet at skatteforslagene fra dagens regjering regjeringen ikke er blitt møtt med flagg og kakefeiring i sjømatnæringen. Men denne gang ligger det ikke an til at forslaget fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum blir møtt med fakkeltog.

– Det er langt fra hverdagskost at Sjømatbedriftene støtter et skatteforslag fra dagens regjering, kommenterer Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene til Intrafish.

– Men akkurat på dette området støtter vi prinsippene i regjeringens forslag, og mener det er fornuftig at utenlandske aktører skal skattlegges på samme vilkår som norske aktører.