– Jeg er fornøyd med at staten har vunnet fram med sitt syn, dersom utfallet hadde blitt et annet ville det kunne påvirket mulighetene for vekst. Dette er en viktig bekreftelse på at Trafikklyssystemet står seg. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, men det må skje på en bærekraftig måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en melding tirsdag.

Tidligere i dag ble det kjent at de 25 lakseoppdretterne på Vestlandet som saksøkte staten tapte ankesaken fullstendig. Lakseoppdretterne mente at det var ulovlig av staten å gi dem nedtrekk i produksjonskapasiteten da produksjonsområdet fikk «rødt lys» som følge av for høy lakselus-forårsaket dødelighet hos villaks.

Trafikklyssystemet
  • Norge er delt inn i 13 produksjonsområder som fargelegges annethvert år.
  • Fargen vurderes på bakgrunn av en rekke faktorer knyttet til målinger om hvordan villaksen har det. Tanken er at lus over et bestemt nivå påvirker villaksen.
  • Lusenivået avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonen.
  • Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i norsk havbruk.

– Lagmannsretten er kommet til at vedtaket om kapasitetsjustering er en gyldig vedtatt forskrift, og at det ikke foreligger feil ved saksbehandlingen eller annet, som tilsier ugyldighet. Anken blir således å forkaste, heter det i dommen.

Dommen er ikke rettskraftig, og lakseoppdretternes talsperson Even Søfteland sier at de vurderer å anke saken til Høyesterett.

Statsråd Skjæran er relativt ordknapp i pressemeldingen som ble sendt ut få timer etter 53 siders lange dommen ble offentliggjort.

– Dommen er omfattende, og vi vil nå gå grundig igjennom denne, sier fiskeri- og havminister Skjæran i meldingen.