– Vi har flere eksempler der oppdrettere etter en rømming oppgir at de har langt flere, ikke færre, fisk enn før rømmingen, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

– I ett av eksemplene opplyste selskapet at det hadde 168.000 fisk i merden. Etter en rømningshendelse ble det ny telling. Da var det over 190.000. I en annen sak gjenfanget et selskap selv 330 regnbueørret pluss at andre fisket opp over 200. Så rapporterte selskapet at 289 fisk hadde rømt. Slike eksempler skaper komedie snarere enn trygghet.