Høringssvarene til NOU-en fra Havbruksutvalget har begynt å komme inn. Nå har 14 fylkesordførere, byrådsleder og fylkesrådsledere meldt inn at de vil sterkt fraråde regjeringen å følge opp tre av forslagene fra utvalget.

De melder følgende hovedbudskap:

  • Fraråder å redusere kommunene sin myndighet i kommunal planlegging
  • Vil sterkt fraråde at tildeling av akvakulturtillatelser blir overført til statlig nivå
  • Undervisningstillatelsene bør opprettholdes for å sikre tilstrekkelig kvalitet på undervisningsopplegget innen akvakulturfaget.

Store negative

Det er fylkesordførerkollegiet som står bak høringsinnspillet.