– Jeg tror næringen trenger en form for kompensasjon dersom grunnrenteskatt blir introdusert senere, sier Stål Heggelund, bransjesjef i Norsk Industri, til Intrafish.

Per dags dato er ståa slik: Regjeringen sier de ikke vil innføre grunnrenteskatt på havbruk til havs da de ikke vet om det er grunnlag for grunnrente der. Med andre ord er døren på gløtt til at det kan komme dersom det viser seg å bli lønnsomt.