Vedtaket ble fattet for snart to uker siden, onsdag 30.