Fredag starter Senterpartiets landsmøte, som avholdes i Trondheim over tre dager. SV har samtidig sitt landsmøte i Oslo.

Mens mange tidligere trodde at lovforslaget (proposisjonen) til grunnrenteskatten ville komme fredag 10. mars, går spekulasjonene nå i at den vil komme 24. mars eller 31. mars.

– Jeg aner ikke når den kommer, sier Sigrun W. Prestbakmo til Intrafish.

Hun mener imidlertid at det ville være merkelig om den kommer fredag denne uken.

– Landsmøtet starter klokken 0900. Da kan ikke omtrent hele partiledelsen være fraværende for å møte i statsråd, sier hun.

Prestbakmo mener det er synd at lovforslaget ikke kommer før landsmøtet. Det gjør det vanskelig for landsmøtet å fatte eventuelle resolusjoner, siden det ikke vet hva det må forholde seg til.

– Landsmøtet kunne da ha slått fast om det støtter forslaget, og bidratt til ro og forutsigbarhet. Jeg synes det er veldig rart at det ikke kommer noe før landsmøtet.

Ønsker utsettelse

Prestbakmo en av Senterparti-politikerne som har markert seg tydelig mot forslaget om grunnrenteskatt på 40 prosent.

– Jeg skulle ønske at det at det drøyer i tid med å sende loveforsalget fra regjeringen til Stortinget betyr at vedtaket blir utsatt ett år, men det tror jeg ikke.

Ordføreren sier at hun ønsker seg en skatt som er «hensiktsmessig, forutsigbar og basert på penger som faktisk tjenes».

– Vi må velge andre løsninger enn den foreslåtte grunnrenteskatten. Vi mener at en må prioritere provenyet på nær 4 milliarder kroner, ikke skattesatsen. Næringen selv har også sagt at den kan bidra med ekstra skatt tilsvarende det beløpet, om den blir riktig utformet. Jeg mener at det er fornuftig å ta dem på alvor, men signalene fra regjeringen tyder dessverre på at det blir en grunnrenteskatt i tråd med forslaget som kom i høst.

Samtidig håper ordføreren på visse endringer.

– Det blir noen justeringer etter høringsrunden, har Trygve (finansminister Trygve Slagsvold Vedum, red.anm.) sagt. De gir uttrykk for at de har fått relevante innspill gjennom høringen, sier Prestbakmo.

Savner sterkere politisk ledelse

Salangen-ordføreren sier at hun «ikke skjønner helt hvordan regjeringen tenker» i grunnrenteskatt-saken.

– Jeg mener at Finansdepartementet må styres sterkere politisk.

– Mener du at din partileder Vedum ikke har kontroll over departementets byråkrater?

– Det sier jeg ikke, men jeg mener at det er viktig å prioritere de politiske ambisjonene som Senterpartiet har. Finansdepartementet har mange sterke byråkrater som har så mange «gode ideer». Vi må huske at det må være lov for distriktskommuner å ha milliardærer også.

Prestbakmo mener at selv om grunnrenteskatten kan ta inn mer penger til Finansdepartementet, kan nettoeffekten fort bli negativ.

– Det kan føre til behov for krisepakker og omstillingsmidler. Lakseproduksjon handler om så mye mer enn å produsere mat. Det gir livskraftige lokalsamfunn, lønnsomme leverandører og masse positive ringvirkninger.

Ordføreren mener at en også må se på det totale skattetrykket for lakseprodusenter, særlig de privateide selskapene.

– Endringen i verdifastsettelse av tillatelser gir store utslag i formuesskatten for dem.

Møter Kystbrølet

Aksjonsgruppen Kystbrølet med Salmar-tillitsvalgt Hans Stølan i spissen, har varslet at de vil ha en markering utenfor Sp-landsmøtet fredag morgen.

– Vil du møte dem?

– Selvfølgelig. Jeg støtter dem i deres bekymringer.

– Så du skal drive kampanje mot eget parti?

– Nei, jeg skal drive kampanje for å realisere Senterpartiets overordnede mål om distriktspolitikk.

Prestbakmo skal også tale under landsmøtet temadebatt «Hele Norge».

– Da får jeg tre minutters taletid. Den tenker jeg å bruke på å fortelle partiledelsen og alle de andre om denne distriktsnæringen som faktisk tjener penger. De skaper arbeidsplasser, livskraftige lokalsamfunn og forvalter naturen.

PR-rådgiver: 24. eller 31. mars

Veronica Isabel Pedersen i Kruse Larsen tror at lovforslaget kommer 24. eller 31. mars. Foto: Nils Torsvik

Rådgiver Veronica Isabel Pedersen i pr-byrået Kruse Larsen har tidligere trodd at proposisjonen ville komme fredag 10. mars, altså i forrige uke. Det gjorde den ikke.

– Så er det så vidt jeg vet ikke noe formelt i veien for at den kan komme fredag denne uken, men jeg tror ikke at partileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker å legge det frem omtrent samtidig som han går på talerstolen i landsmøtet, sier Pedersen.

– Da er det to fredager igjen i mars, 24. og 31, som er mulige.

– Du er sikker på at det blir i mars? Den kan ikke bli utsatt?

– Nei, dette henger sammen med budsjettet, og er en sak som må avklares. Og hverken næringen eller regjeringen selv kan ha denne saken hengende over seg, sier Pedersen.

Pedersen var tidligere både politisk rådgiver og statssekretær for Per Sandberg (Frp) da han var fiskeriminister.