Stortingets spørretime onsdag ble åpent med spørsmål fra Høyre-leder Erna Solberg. Hun spurte om statsbudsjettet generelt og hvordan det rammer næringslivet. Spørsmålet hennes ble raskt konsentrert om oppdrettsnæringen.

– Det er ikke optimisme i oppdrettsnæringen. (..) Tvert om, så stopper en prosjekter en masse, sa Solberg.

Hun lurte på om regjeringen var overrasket over effektene av «sitt eget opplegg».

Normpris på laks
  • Grunnrenteskatten utformes som en kontantstrømskatt, som innebærer at inntekter og investeringer skattlegges løpende det året de innvinnes/pådras.
  • Inntekter fra laks fastsettes på grunnlag av en normpris. Denne normprisen fastsettes på grunnlag av den såkalte Nasdaq-prisen
  • Finansdepartementet skriver i sitt høringsnotat at lakseprodusentene ofte kontrollerer store deler av verdikjeden, og at bruk av normpris «gir mindre muligheter for skattemotivert tilpasning enn faktiske priser»
  • Inntekter fra ørret og regnbueørret baseres på faktiske omsetningspriser siden det ikke finnes børspriser
  • Flere lakseoppdrettere sier at nettopp normpris gjør risikoen med kontrakter enorm, da de kan risikere å bli skattet for langt mer enn de faktisk tjener dersom spotprisene skulle stige langt over kontraktsprisen. Derfor unngår de å inngå lange kontrakter
Kilde: Finansdepartementet / Intrafish

– Ingen av grunnrenteforslagene regjeringen har lagt frem er nøytrale, sa Solberg og snakket også om kraftsektoren.

Solberg snakket videre om at laksenæringen over mange år har bygget opp et marked.

– Nå faller dette markedet bort, ved at en ikke tør å ta langsiktige kontrakter, sa Solberg.

– Det blir grunnrenteskatt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var tydelig på at det kommer en grunnrenteskatt i havbruksnæringen.

– Det er overraskende å høre at Høyre og oppdrettsnæringen nå sier at de er villige til å betale mer skatt, men at de vil se på alternative løsninger, sa Støre, og fortsatte:

– Jeg er ikke overrasket over at næringen går til kamp mot den. Men det blir grunnrenteskatt i havbruk.

Møte fredag

Støre snakket om det planlagte møtet mellom finansministeren og de store lakseselskapene på fredag. Her venter flere at en går bort fra normprisen på laks. Regjeringen har onsdag varslet at fiskeri- og havministeren vil være med på møtet også. De varsler samtidig at de blir pressetreff etter møtet.

– Det kommer til å oppklare en del ting på det møtet, sa Støre.

Erna Solberg (H). Foto: Skjermbilde NASF

Solberg fortalte om en aktør hun hadde snakket med.

– Mowis salgsrepresentant i Japan har nesten tårer i øynene, sa hun.

Støre mener at det ikke er noe reelt alternativ å utsette innføringen av skatten.

– Hvis vi fulgte Høyres råd, og skal bruke hele 2023 på drøftinger og seminar, da blir det usikkerhet, sa han.

Støre svarte ikke direkte på spørsmålet om en går bort fra normprisen.

– Vi skal sørge for et system som verdsetter fisken etter hva den er verdt. Kvalitet og størrelse. Vi skal ha et møte med næringen på fredag. Da blir en del ting oppklart, sa Støre.

Turer til Chile

Solberg tolket det som et ja.

– Om jeg forstår riktig, sier statsministeren sier at regjeringen på fredag kommer til å gå inn på forslaget om å endre på normprissystemet? Det vil i så fall være bra, sa hun.

Ifølge Solberg har japanske fiskekjøpere nylig tatt turen til Chile for å finne nye leverandører. Hun spurte på nytt om normpris og grunnrenteskatt.

– I god norsk tradisjon har vi dialog med næringen. (..) Forslaget er på høring. Nå blir det et møte med de største aktørene, sa Støre, og fortsatte:

– Vi skal lande rimelige løsninger. (..) Det er målet. Men målet er også at fellesskapet skal ha en større del av overskuddet

– Såkalt lakselobby

Frp-representant Sivert Bjørnstad spurte også om grunnrenteskatten.

– Regjeringen har snakket om spill, en såkalt lakselobby og at det er kapitalsterke krefter som reiser seg mot regjeringen. Det er vanlige folk som reiser seg mot regjeringen, sa Bjørnstad.

Han snakket om Hans Stølan fra Frøya, hovedtillitsvalgt i Salmar.

– Tror statsministeren at det som foregår er et narrespill, spurte Bjørnstad.

– Jeg skjønner at dersom du jobber i en bedrift som skal permittere ansatte er en nervøs. Permitteringer skjedde også i fjor, uten at det var grunnrenteskatt, og det skjer i år. Jeg skal ikke spekulere i motivene, sa Støre.

Bjørnstad sa at det for tiden «hersker full forvirring om hva som skal gjelde fra 1. januar».

Støre svarte at det er en vanlig strategi for å slå ned et forslag, at en først forsøker å stille spørsmål rundt hvordan det er utformet.

- Jeg skjønner at noen vil skape full forvirring om dette, sa han. Igjen forsikret Støre at det kommer grunnrenteskatt, og at forslaget ikke blir lagt bort.

– Det kommer ikke å skje.

Bjørnstad spurte også om hvorfor Oslo og andre kommuner langt fra kysten skal få så mye penger fra lakseskatten.

– Stange kommune i innlandet har ikke olje, ikke gass og ikke oppdrett. Men de har eldre, svarte Støre.

_________________________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere saker fra sjømatnæringa? Prøv et abonnement på IntraFish - kun kr. 1 første måned - registrer deg her!