De spente motsetningene tilspisser seg mellom laksenæringa og venstrepartiene på Stortinget. De er provoserte av at flere lakseprodusenter har sendt ut permitteringsvarsel til drøyt 1.300 ansatte på grunn av den varslete grunnrenteskatten.

– Jeg sier ikke at permitteringene ikke er reelle, men det virker åpenbart at selskapene er villig til å skyve de ansatte foran seg, sier Rødt-representant Mímir Kristjánsson til Klassekampen.

De fleste andre norske arbeidsgivere må betale lønn til de ansatte de første 15 permitteringsdagene. Men for foredlingsindustrien innen sjømat dekker staten lønn fra første dag.