– Jeg og SV mener at Frank Bakke-Jensen nå bør ta en runde med seg selv og ikke tiltre stillingen som fiskeridirektør, for å gjenopprette tilliten til fiskeriforvaltningen, sier SVs representant i komiteen, Freddy Andre Øvstegård, til VG.

Ifølge Dagbladet har størstedelen av opposisjonen, altså partiene Ap, Sp og SV, vedtatt sin kritikk av ansettelsen. De rødgrønne partiene i Stortingets kontrollkomité at Bakke-Jensen ikke burde vært utnevnt som fiskeridirektør, ifølge VG.

Det har vært en god del ståhei rundt ansettelsen. Før Bakke-Jensen søkte på stillingen som fiskeridirektør, tok han kontakt med sin sjef, statsminister Erna Solberg (H) og fikk grønt lys. Som Fiskeribladet og flere andre medier har omtalt før, slapp forsvarsministeren å stå på den offentlige listen over søkere.

VG siterer en fersk innstilling, som Dagbladet opplyser om at er vedtatt, der mindretallet kritiserer det de anser som en uryddig ansettelsesprosess. Bakke-Jensen ble utnevnt til vervet som fiskeridirektør i slutten av september i fjor.

Det er ikke Stortinget som utnevner eller ansetter i slike forvaltningsstillinger, og VG opplyser om at avgjørelsen i regjeringen er bindende. Ifølge Dagbladet er tankegangen hos opposisjonspartiene at det ikke er Stortingets rolle å ansette eller avsette fiskeridirektørstillingen, og at de dermed ikke kommer til å kreve Bakke-Jensens avgang, ifølge Dagbladet.

Tidligere har blant annet Sivilombudsmannen uttalt at det var feil å utelate Bakke-Jensens navn fra søkerlisten