Han roses i alle fall av kolleger i andre partier for sine kunnskaper om fiskeri og havbruk, og svarer innsiktsfullt på Fiskeribladet og IntraFish sine spørsmål om fiskeri og havbruk.

Sjøl har han ikke vært aktiv fisker, utenom en og annen sommerjobb, men har sine røtter i en fiskerslekt på Bømlo, lengst sør i det som nå er Vestland fylke. Oppvokst og bor i Tromsø der han er førstekandidat for Troms i årets stortingsvalg. Men har også bodd to år i Botswana med foreldrene, hvor han gikk på skole.