Han roses i alle fall av kolleger i andre partier for