20. desember 2022 innførte Nærings- og fiskeridepartementet en midlertidig stans i muligheten til å søke om å få bygge landbaserte oppdrettsanlegg, både for matfisk og settefisk. Fylkeskommunene fikk ikke lengre lov til å ta imot søknader.

Begrunnelsen var et behov for et nytt og oppdatert regelverk. Den midlertidige stansen ble i første omgang satt til seks måneder. Ett år etter var det nye regelverket fremdeles ikke på plass, og dermed heller ikke mulig å søke om nye landbaserte anlegg.

Et høringsforslag ble sendt ut i mai 2023 og fikk utvidet høringsfrist, men siden har det ikke kommet mer fra departementet.