Den siste uken har dessverre en ny trakasseringssak preget fiskerinæringen. Fisker Ania Johanne Nikolaisen (28) fortalte forrige uke sin historie i Fiskeribladet. Det er rystende lesning. Ifølge Nikolaisen skal hun ha blitt sextrakassert