Høyre, Frp og regjeringen har ikke vært enig i så mye om skatt i lakseoppdrett i det siste, men da de skulle debattere SVs 14 miljøkrav til oppdrettsnæringen i Stortinget var det bred enighet om at disse kravene er for radikale.

Noe også fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran kalte det i et brev til behandlingen i næringskomiteen. Han gjentok det samme i debatten i Stortinget. Der fikk han støtte.

– Havbruksministeren har rett i det vil være en radikal omstilling.