– Det er mange ressurser vi ikke har vært flinke nok til å ta i bruk,