– Det er mange ressurser vi ikke har vært flinke nok til å ta i bruk, og det skjer mye spennende både innen mesopelagisk fisk, tang og tare og ikke minst oppdrett. Det er ikke bare ørret og laks. Vi må forske på mulighetene og utfordringene som ligger der, og lage politikk som gjør at det er mulig å etablere seg, sier Høyres Ove Trellevik (55).

IntraFish og Fiskeribladet har fått Norfakta Markedsanalyse til å stille fiskerne, oppdrettsnæringen og resten av sjømatbransjen en rekke spørsmål i forkant av årets valg.