– Fredag har finansminister Vedum kalt de største næringsaktørene inn til et møte. Da kommer han sannsynligvis til å foreslå å gå bort fra spotpris som beregningsgrunnlag for skatten, skriver journalist og kommentator Aslak Bonde i Morgenbladet.

Også Finansavisens redaktør Trygve Hegnar tror på endring fredag.

Normpris på laks
  • Grunnrenteskatten utformes som en kontantstrømskatt, som innebærer at inntekter og investeringer skattlegges løpende det året de innvinnes/pådras.
  • Inntekter fra laks fastsettes på grunnlag av en normpris. Denne normprisen fastsettes på grunnlag av den såkalte Nasdaq-prisen
  • Finansdepartementet skriver i sitt høringsnotat at lakseprodusentene ofte kontrollerer store deler av verdikjeden, og at bruk av normpris «gir mindre muligheter for skattemotivert tilpasning enn faktiske priser»
  • Inntekter fra ørret og regnbueørret baseres på faktiske omsetningspriser siden det ikke finnes børspriser
  • Flere lakseoppdrettere sier at nettopp normpris gjør risikoen med kontrakter enorm, da de kan risikere å bli skattet for langt mer enn de faktisk tjener dersom spotprisene skulle stige langt over kontraktsprisen.