Den chilenske Grunnloven som ble innført under diktatoren Augusto Pinochet for rundt 40 år siden, er meget liberalistisk og setter strenge rammer