– Slik det er nå vil hver krone vi byr i en slik auksjon øke formuesskatten som må betales. Det er et merkelig instrument, sier Arnøy Laks-sjef og styreleder i næringslivsorganisasjonen Sjømatbedriftene, Håvard Høgstad, til Intrafish.

Formuesskatt på oppdrettstillatelser
  • Fra og med inntektsåret 2022 endres beregningen av formuesskattegrunnlaget for fiskeri- og oppdrettstillatelser.
  • Dette ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022, hvor Solberg-regjeringen foreslo å oppheve dagens praksis der fiskeri- og oppdrettstillatelser ervervet før 1998 ikke inngår i formuesskattegrunnlaget.