Venstre peker på klimakrisen som valgets viktigste kamp. Samtidig er fiskeri- og havbrukspolitikken blant de viktigste