Den 31. mai ble Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus på Stortinget enige om et forlik om grunnrenteskatt på havbruk. Partiene stemte for en skattesats på 25 prosent og et bunnfradrag. I tillegg kom Venstre og Pasientfokus med noen anmodninger som regjeringen skal se på.

Stortingsrepresentant Irene Oljala fra Pasientfokus vil skrote normprisråd til fordel for faktisk kilopris.

Det er ennå ikke avklart hva endelig skatt skal beregnes ut fra i 2024, reell laksepris eller en såkalt normpris. Regjeringen frykter at lakseprodusentene skal operere med en lavere pris enn markedspris, for å slippe unna med lavere skatt.