Vestland Senterparti fikk gjennomslag i fylkestinget for å komme med en uttalelse fra tinget der de ber regjeringen utsette nedtrekk i produksjonsområde 3 og 4 (PO3 og PO4). Det var Sp som fremmet forslaget og fikk med seg KrF, Høyre, Frp og Industri- og næringspartiet. Arbeiderpartiet var ikke med, men det var likevel nok til å sørge for flertall for uttalelsen.

– Det er viktig at vi som fylkesting synliggjør konsekvensene av et eventuelt nytt nedtrekk. Med nytt rødt lys, er vi oppi 18 prosent nedtrekk i våre områder uten at det har gitt den nødvendige effekten, sier Sigrid Brattabø Handegard, gruppeleder for Vestland Senterparti, til Intrafish.