Fiskeri- og næringsminister Odd-Emil Ingebrigtsen presenterte mandag planene for nye lukkede konsesjoner, men Witzøe skjønner ikke helt hva regjeringen vil.

Konsesjoner på inntil 15.000 tonn kan bli delt ut til lakseoppdrettere som produserer laks i lukkede merder i sjøen. Det legges tre objektive kriterier til grunn:

  • Null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus.
  • Minimum 60 prosent oppsamling av slam.
  • Det vil også stilles krav til rømmingssikkerhet

– At det skal være null lus, tror jeg er umulig.