Fredag meldte Mattilsynet at det godtar utsettelse av obligatoriske fiskevelferdskurs.

«Koronautbruddet gjør det vanskelig å gjennomføre de pålagte kursene i fiskevelferd som driftsledere, røktere på oppdrettsanlegg og personell som jobber ved slaktemerder og kultiveringsanlegg, er pålagt å ta hvert femte år. Mattilsynet har forståelse for dette. Derfor anser vi ikke manglende gjennomførte kurs på grunn av koronautbruddet som brudd på regelverket, så lenge dette blir avviksbehandlet i internkontrollsystemet. Mattilsynet forutsetter at dere tar de pålagte kursene når situasjonen tillater det», heter det i pressemeldingen.

- Mattilsynet tar påskeferie vel tidlig. Der fins ingen unnskyldning for utsettelse. Våre e-kurs er nesten bedre enn undervisning i klasserom, sier kursansvarlig i fiskehelsetjenesten Marin Helse, veterinær Per Anton Sæther.

Firmaet har fem avdelinger i Troms og Finnmark, med hovedkontor i Tromsø.

- Det er ingen grunn til å fortvile på grunn av koronaen hva kompetanseheving angår. Våre e-kurs representerer fullgode alternativer. De mulig å ta hvor som helst, både på hytta, hjemme, på flåten eller anlegget, reklamerer Sæther.

Marin Helse tilbyr to fiskevelferdskurs, ett for dem som jobber med matfisk og ett for dem som jobber med settefisk.

-- --

KORONA: Har du tips til en sak du mener vi bør skrive? Kontakt oss på redaksjonen@intrafish.com