Det skriver selskapene i en pressemelding.

Administrerende direktør i Åkerblå Group, Roger Sørensen, sier i meldingen at dette er en stor dag for de to selskapene:

– Sammen vil Åkerblå og Rådgivende Biologer kunne gi et enda bedre tilbud til oppdrettsnæringen i hele landet og møte de behov næringen har innenfor fagfeltene fiskehelse, fiskevelferd, oppdrettsmiljø, miljøfag og oppdrettsteknologi, sier Sørensen.

Rådgivende Biologer og Åkerblå skal fortsatt bestå som egne selskaper, men ifølge meldingen skal det være et nært samarbeid hvor de drar veksler på hverandres sterke sider

Rådgivende Biologer
  • Rådgivende Biologer AS ble stiftet i juni 1987.
  • Bakgrunn for oppstart av selskapet var et behov for kompetanse på akvatiske økosystemer til blant annet utvikling av fiskeoppdrett.
  • I dag består Rådgivende Biologer av 40 ansatte og er et av Norges ledende konsulentselskap innenfor miljøfag.
  • Kontoret ligger i Bergen og hovedarbeidsområde er fylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, men selskapet utfører også arbeide i hele landet.
  • Selskapet ledes av Geir Helge Johnsen.
Kilde: Rådgivende Biologier

– Denne avtalen gir oss mulighet til å levere et videre spekter av tjenester sammen med Åkerblå sitt nettverk av fagfolk fordelt på 22 kontorer i hele landet. Det innebærer en styrking av Rådgivende Biologer i et nasjonalt perspektiv og særlig vår felles posisjon i Vest-Norge, sier daglig leder Geir Helge Johnsen i Rådgivende Biologer i meldingen.

– Rådgivende Biologer har vokst mye de siste årene, noe som har gitt oss noen organisatoriske voksesmerter. Med støtte fra Åkerblå sin organisasjon med tyngde og erfaring på det administrative området, ser jeg frem til å være med å utvikle Rådgivende Biologer videre. Alle de tre eierne av Rådgivende Biologer blir med videre, og denne avtalen vil også styrke vårt arbeid mot øvrige oppdragsgivere utover oppdrettsnæringen, sier han videre.

Åkerblå Group
  • Åkerblå Group har hovedkontor på Frøya i Trøndelag fylke.
  • Selskapet har 22 regionskontor langs kysten av Norge.
  • Innen området havhelse er hovedaktiviteten innenfor fagfeltene fiskehelse, miljø og havdynamikk.
  • Åkerblå har aktivitet i England, Skottland, Litauen og Island gjennom sine selskap Ocean Ecology, Ecospan og Blar Akur.
  • Selskapet har totalt 245 ansatte og ledes av Roger Sørensen.
Kilde: Åkerblå

Åkerblå Group har følgende eiere: Broodstock Capital 49 %, Arild Kjerstad 31, 4 %, Asgeir Østvik 17,05 % og Roger Magne Sørensen 2,55 %.