Begge partene vil bestå som egne selskaper, men vil inngå et nært samarbeid hvor de kan dra veksler på selskapenes sterke sider til å bedre møte oppdrettsnæringens behov, går det fram av en pressemelding fra Åkerblå.

Samtidig vil Åkerblås fiskehelse, miljø- og tekniske avdeling i Nord-Norge etablere felles kontorfasiliteter med Marin Helse i Alta, Tromsø og Harstad.

– Dette er en god løsning for de to selskapene og norsk oppdrettsnæring, uttaler administrerende direktør i Åkerblå Group, Roger Sørensen, i meldingen og viser til at de er avhengige av mer spisskompetanse for å kunne bidra effektivt og mer målrettet til å løse nye problemstillinger i næringa.