De øvrige 51 prosent av aksjene i Marin Helse vil fortsatt eies av Lyngen Veterinærsenter, som er eid av Kay Roger Fjellsøy og Per Anton Sæther. Partene er enige om å holde de finansielle detaljene i transaksjonen konfidensielle, skriver selskapene i en pressemelding fredag.

Marin Helse og Åkerblå vil bestå som egne selskaper, men vil inngå et nært samarbeid hvor en kan dra veksler på selskapenes sterke sider til å enda bedre møte oppdrettsnæringens behov. Samtidig vil Åkerblås fiskehelse, miljø- og tekniske avdeling i Nord-Norge etablere felles kontorfasiliteter med Marin Helse i Alta, Tromsø og Harstad, opplyses det.

– Dette er en god løsning, både for de to selskapene og norsk oppdrettsnæring. Som bidragsytere til en bærekraftig utvikling av næringen er vi avhengige av mer spisskompetanse for å kunne bidra effektivt og mer målrettet til å løse dagens og morgendagens problemstillinger. Åkerblå og Marin Helse vil på denne måten få enda bedre forutsetninger til å møte disse utfordringene, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group.

Daglig leder i Marin Helse, Hill Jorunn Kåberg, sier at avtalen innebærer en klar styrking av Marin Helse og en stor satsing på regionen Nord-Norge.

– Sammen tror vi det er mulig å etablere et kompetansesenter i Nord-Norge som kan styrke Norge som en ledende verdensnasjon innenfor fiskehelse og fiskevelferd, sier Kåberg i pressemeldingen.