Det går fram av en pressemelding fra Åkerblå.

Rollen som leder i region Nord Norge inneholder stillingen som daglig leder i Marin Helse og daglig leder rollen for Åkerblå sin aktiviteter innenfor fagfeltene miljø og tekniske tjenester.

Videre går det fram av meldingen at Åkerblå fra første januar 2021 vil endre sin organisasjonsform med overgang til 3 regioner, Nord Norge, Midt Norge og Vest landet.

Marin Helse vil bestå som i dag som eget selskap. Daglig leder Hill Jorunn Kåberg vil med virkning fra 1 januar gå over i annen stilling i Åkerblå Group.

Region Nord Norge vil organisere kontorer i Sandnessjøen, Svolvær, Sortland, Harstad, Finnsnes, Lyngen, Tromsø og Alta.

Lisbeth Reinholdtsen er frem til 1 januar 2021 ansatt som avdelingsleder ved Åkerblå sitt kontor på Sortland, og har tidligere jobbet i Vesterålslaks, Prestfjord, Cerpus og Egga utvikling.

- Vi er meget tilfreds og stolte over at Lisbeth har takket ja til stillingen som leder i region Nord og ser frem til fortsatt utvikling og vekst i regionen sier administrerende direktør i Åkerblå Group, Roger Sørensen, i meldingen.

Med på laget vil Reinholdtsen få med seg Kristoffer Høyning som ny markedskoordinator, Frode Bjørklund som leder for miljøavdelingen og Geir Håvard Espnes som leder for teknisk avdeling. Leder for Fiskehelse avdelingen er utlyst og under ansettelse, går det fram av meldingen.