– Samtidig viser variasjonen i vurderingene i flere av områdene at oppdretterne må fortsette det målrettede arbeidet med å ha kontroll på lakselus, legger fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen til i en pressemelding i etterkant av at ekspertenes vurdering av lakseluspåvirkning fra oppdrett på villfisk i 2020 er klar.

Forskerne vurderer i sin rapport at det er høy risiko for lusepåvirkning i to av produksjonsområdene og lav risiko i ni av områdene. De to områdene der det er vurdert å være høy risiko for lusepåvirkning i år, ble vurdert til moderat i produksjonsområde 3 (Ryfylke) og lav påvirkning i produksjonsområde 2 (Karmøy til Sotra) i 2019, går det fram av meldingen.

Ekspertene har vurdert om det peker seg ut noen spesielle trender i det materialet de har tilgjengelig. Hovedkonklusjonen er at fordi vurderingene varierer mellom år, og det er klare tegn til toårige mønster i produksjonen av laks og ørret, er det nødvendig å vurdere påvirkningen over flere år før det er mulig å gjøre en tradisjonell matematisk analyse av trendene. Likevel har forskerne funnet at antall oppdrettsfisk per kvadratkilometer har betydning for variasjonen mellom produksjonsområdene og at det totale antallet lus som slipper ut fra anleggene i større grad er drevet av endringer i antall lus per fisk enn endringer i antall oppdrettsfisk, går det fram av departementets pressemelding.

Årets rapporter inneholder data fra 2020. Det er et såkalt mellomår, det vil si at regjeringen ikke vil gjøre forandringer i produksjonsvolum i år. Det skal gjøres en ny vurdering høsten 2021. Basert på vurderingene fra disse to årene vil Nærings- og fiskeridepartementet på ny fargelegge kysten, og avgjøre hvilke produksjonsområder som kan få vekst og hvilke områder som må redusere sin produksjonskapasitet.