Det nye anlegget i Steigen er Cermaq Norways fjerde og desidert største settefiskanlegg. Åpningen i går markerte en viktig milepæl for selskapet, og sikrer kapasitet og større fleksibilitet for videre vekst.

- For Cermaq er det veldig viktig med økt smoltkapasitet for å sikre fremtidig vekst. Cermaq har en strategisk målsetting om å være selvforsynt med smolt. Med dette anlegget i drift er vi praktisk talt i mål. Å være selvforsynt med smolt betyr at vi kan ha større fleksibilitet med tanke på størrelse og tidspunkt for utsett, som vil gi oss en bedre utnyttelse av MTB i begge regionene hvor vi har anlegg, sier Snorre Jonassen, fungerende administrerende direktør i Cermaq Norway.

Anlegget, som er på 10.000 kvadratmeter, har en produksjonskapasitet på 12,2 millioner smolt per år. Det nye anlegget har 12 arbeidsplasser