Pressemeldinger

Se alle artikler

Starter bygging av ro-ro-anlegg for eksport på kjøl

Nå starter byggingen av kai og lasterampe på Kråkøya kysthavn. 40-millionersprosjektet legger til rette for sjøveis eksport av trøndersk laks.

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) lyste i januar ut anbudskonkurranse om bygging av kai og en såkalt ro-ro-rampe på den nye kysthavna på Kråkøya, like nord for Rørvik.

Konkurransen ble vunnet av entreprenørselskapet A. Våge AS fra Volda. Totalentreprisen er på 40,7 millioner kroner.

80 meter lang, 12 meters dybde

Denne uka ankom entreprenøren Kråkøya med en større lekter. Nå starter bunnarbeidene som skal forberede den 80 meter lange dypvannskaia i betong, som blir liggende svært sentralt og lett tilgjengelig for fartøyene midt i skipsleia.

Entreprenøren har mer enn 60 års erfaring fra anleggsarbeid. Selskapet har spesialisert seg på kaikonstruksjoner i betong.

Dypvannskaia bygges med en minimumsdybde på 12 meter i hele lengderetningen. Kaia får et dekke med en bæreevne på 10 tonn pr. m2. I tillegg bygger vi en 20 meter bred og 25 meter lang ro-ro-rampe, som langs yttersida får en kaifront med 30 meters dybde.

Forbereder sjømateksport

En ro-ro-rampe er en ombordkjøringsplattform (tilsvarende en ferjerlem), som er tilpasset såkalte ro-ro-skip. Ro-ro er et akronym for «roll-on–roll-off», og er en betegnelse på en skipstype der rullende last som vogntog-traller (uten trekkvogn) kan kjøres fra kai og direkte ombord.

Ro-ro-rampen bygges spesielt med tanke sjøfrakt av fersk sjømat fra Ytre Namdal til Europa.

NTHR og Kysthavnalliansen har i flere år jobbet med å få på plass en slik sjøtransportrute Mellom Trøndelag til Europa. Ruta kan alene fjerne 50 prosent av «laksetrailerne» fra trønderske veier første driftsår. Dette tilsvarer om lag 13.000 vogntog.

– Oppstarten av kaiarbeidene på Kråkøya er en merkedag for både NTHR, Kysthavnalliansen og –- på sikt -– regionens viktigste vekstnæring, sjømatnæringa, sier styreleder Oddvar Bakke i NTHR i en pressemelding.

Etter planen vil betongarbeidene på Kråkøya ta til i juni. Hele prosjektet til 40,7 millioner kroner vil være ferdigstilt innen utgangen av februar 2018.

Det interkommunale havneselskapet NTHR finansierer 60 prosent av utbyggingskostnadene selv. Kystverket bidrar med 40 prosent av finansieringen, gjennom et tilskudd gitt over statsbudsjettet.

– Det har vært en lang prosess og mye arbeid å komme hit. Nå ser vi endelig de fysiske resultatene, og starter planlegging og praktisk tilrettelegging for den framtidige aktiviteten på Kråkøya, sier Dekkerhus.