Pressemeldinger

Se alle artikler

Styrket havnesamarbeid i Midt-Norge rettet mot laks

Fire havneselskaper fra Nordmøre til Helgeland går sammen i et nytt prosjektet, transPORT 2050. De legger til rette for å flytte deler av sjømateksporten fra vogntog til skip.

– Vi trenger sterkere samarbeid mellom båt, bil, bane og fly, sier prosjektleder Paul Ingvar Dekkerhus i en pressemelding. Han er havnedirektør i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR).

transPORT 2050 har Norges Lastebileier-forbund (NLF) med som partner.

Kystverket støtter transPORT2050-prosjektet økonomisk.

Over 50 prosent av all norsk oppdrettslaks produseres i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Nordland. Rundt 60 prosent av sjømaten eksporteres til kunder i Europa.

De fire interkommunale havneselskapene er:

  • Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH)
  • Trondheim Havn IKS (TH)
  • Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR)
  • Helgeland Havn IKS (HH)

Dør til dør-transporter

Prosjektet transPORT 2050 forsterker det regionale havne-, terminal- og transportsamarbeidet for å kunne håndtere de nye varestrømmene sjømateksport på kjøl vil introdusere. Energi- og miljøeffektivitet og ny teknologi som autonome (selvkjørende) fartøyer står sentralt.

transPORT 2050 skal utvikle og etablere bærekraftige, samordnede havnetjenester og -- ikke minst -- distribusjonsløsninger. Sammen med et sterkt fokus på dør til dør-transporter, er målet at sjøtransport skal være like enkelt å velge som lastebiltransport.

13.000 færre laksetrailere

– Med en antatt volumvekst i sjømatproduksjonen på 500 prosent de neste 30-40 årene, er det åpenbart at det må tenkes nytt rundt hvordan de enorme sjømatvolumene skal kunne nå sine markeder, sier havnedirektør Einar Hjorthol i Trondheim Havn IKS.

Ved å flytte halvparten av lakseeksporten bare fra Trøndelag over på kjøl, vil en kunne redusere antall vogntog på veiene med 13.000 i året.

- Det vil merkes på ulykkesstatistikkene, og kan gi positive miljøeffekter, sier Dekkerhus.

Kysthavnene på Jøsnøya på Hitra og Kråkøya i Vikna legger begge til rette for at laksetrailere kan rulle rett om bord i fartøyer med kurs mot kontinentet.

Fylkesoverskridende samarbeid

Nylig signerte Kysthavalliansen (bestående av KNH og NTHR) også en samarbeidsavtale med danske Hirtshals havn.

– Vekst i kystnæringene krever investeringer i infrastruktur på kysten. Så langt er visjonene om vekst for kyst-Norge større enn de offentlige investeringene i kystinfrastruktur. transPORT 2050-prosjektet vil gi politikere og myndigheter viktig kunnskap som grunnlag for framtidsrettede beslutninger. Vi inviterer om kort tid politisk og administrativ ledelse i de fire fylkeskommunene havnene til dialog og kunnskapsutveksling knyttet til samferdselsplanlegging, sier havnedirektør Dekkerhus.