Pressemeldinger

Se alle artikler

Fant sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon

En Salmon Group-initiert studie om årsak til ryggradsdeformasjon hos oppdrettslaks har gitt gode data som sammenslutningen ønsker skal benyttes til videre studier og komme hele næringen til gode.

Salmon Group erfarte høsten 2016 store utfordringer med nedklassing og reklamasjon på fisk som var satt i sjø høsten 2015. Konsulentselskapet INAQ ble hyret inn for å gjøre en undersøkelse der de gjennom bruk av feltdata ville se på sammenhenger mellom produksjonsfaktorer og ryggradsdeformasjon, skriver Salmon Group i en pressemelding.

- Hovedresultatet fra prosjektet gir en klar indikasjon om sammenheng mellom bruk av Aquvac PD7 vaksinen og ryggradsdeformasjon. For å skaffe mer kunnskap har INAQ anbefalt at det settes opp en mer balansert studie der man har bedre kontroll på ulike faktorer som kan ha en sammenheng med ryggradsdeformasjon, skriver Salmon Group i pressemeldingen.

På bakgrunn av resultatene som foreligger, ønsker Salmon Group å stille sine data til disposisjon inn i et videre prosjekt på denne problematikken.

- Vi må bygge vår nærings fremtid på kunnskap og faktabaserte studier og et videre studie vil komme hele næringen til gode, skriver de.