Pressemeldinger

Se alle artikler

Nok et lakseselskap flytter til Marineholmen

Salmon Group slutter seg til den marine klyngens miljø på Marineholmen i Bergen og flytter dit i løpet av høsten.

- Salmon Group ser stor nytte av å fysisk flytte sammen med et miljø som har høyt fokus på forskning og utvikling av næringen i en retning som fokuserer på bærekraft og teknologisk innovasjon. Dette står helt i stil med vår egen visjon om å utvikle Salmon Group-nettverket med en fremoverlent holdning til de utfordringer næringen står ovenfor, sier administrerende direktør i Salmon Group, Anne-Kristine Øen, i en pressemelding.

Salmon Group er verdens største nettverk av lokale, familieeide oppdrettsselskaper. Med base i Bergen yter de service for sine 45 aksjonærer, som til sammen besitter 114 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret langs norskekysten, og produksjon av ca. 45 millioner smolt.