Pressemeldinger

Se alle artikler

Søker om åtte utviklingstillatelser

Sustainable Salmon søker åtte utviklingstillatelser for konseptet Lukka Landnot.

Utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det kan søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Ifølge en pressemelding er Lukka Landnot en unik innovasjon som kombinerer fordelene til landbaserte installasjoner med fordelene i sjøbaserte anlegg ved å lage en fleksibel bunnfast installasjon der oppdrettsvolumet er plassert i sjø.

– Konseptet har trippel sikring mot rømming, doble lusebarrierer, slam- og avfallsgjenvinning, kontrollert vanninntak og trygge arbeidsvilkår for ansatte. Lukka Landnot vil kunne bidra til en bærekraftig vekst i havbruksnæringen og styrke Norges posisjon innen havbruk for fremtiden. Det er viktig for prosjektet å få frem potensialet Lukka Landnot har for ubrukte og tidligere vurdert uegnede lokaliteter langs norskekysten, opplyser selskapet i pressemeldingen.

Løsningen består av tre hovedkonstruksjoner. En bunnfast betongkonstruksjon med skinner for fremføring av duk og not, en flytende krage og et landbasert slamoppsamlingsanlegg.

Teknologien bak konseptet er utviklet av tidligere oppdrettere, biolog og sivilingeniører i selskapet Sustainable Salmon, med innspill fra aktører innen oppdrett, utstyrsleveranser og forskning. Prinsippet går tilbake til teknologi fra fiskeri og praksisen med at når en svært stor fangst skulle holdes levende frem til levering, ble merder for små og en satte ut en not fra land for å skape et stort nok volum.

Selskapet mener miljøaspektene ved havbruk er en grunnleggende faktor for å kombinere en landfast og flytende havbruksløsning.

– Slam og avfallsgjenvinningen blir optimal samtidig som det totale CO2-avtrykket minimeres ved å utnytte enkle konstruksjoner og driftsløsninger med lavt energibehov, skriver de.

Daglig leder for Sustainable Salmon, Kristian Eikeland Holmefjord kommenterer følgende:

– Lukka Landnot er et totalkonsept designet med tanke på alle aspekt av bærekraftig utvikling. De miljøgitte gjennom rømningssikkerhet, lus, utslipp m.m., de sosiale gjennom lokale arbeidsplasser, og de økonomiske gjennom lave investerings- og driftskostnader, sier daglig leder Kristian Eikeland Holmefjord i Sustainable Salmon, i pressemeldingen.

Her finner du en oversikt IntraFish har laget over de ulike søknadene om utviklingstillatelser.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.