Pressemeldinger

Se alle artikler

Emilsen Fisk med på utviklingssøknad med bulkskip-konsept

Green Energy Fish Farming og Emilsen Fisk har søkt om ti utviklingstillatelser til et konsept som innebærer bruk av eksempelvis et bulkskip.

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Green Energy Fish Farming er et nytt selskap med 100.000 kroner i aksjekapital. Sammen med lakseoppdretteren Emilsen Fisk i Nord-Trøndelag har de dannet Floating Fish Farming Unit AS (under stiftelse), selskapet som har søkt om utviklingstillatelsene.

Søknaden fra FFFU var den siste som kom inn – kun 14 minutter før fristen gikk ut natt til lørdag 18. november.

«Vi har valgt å benytte skip som produksjonsenhet for oppdrett og foredling av laks. Konseptet er basert på gjenbruk av eksisterende skip, som allerede er konstruert for å tåle de naturkrefter som finnes på havet», heter det i en melding fra Green Energy Fish Farming.

Daglig leder Pål Gilde sier til IntraFish at planen er å bruke et bulkskip, et såkalt capesize-størrelse, som typisk er 180.000 tonn, 290 meter langt og 45 meter bredt. Gilde er sivilingeniør med lang fartstid fra shipping og offshorenæringen.

– Andre har også søkt om utviklingstillatelser hvor de bruker bulkskip – hva er annerledes med deres konsept?

– Vi har mer fokus på miljø. Vi bruker grønn energi, har sedimenthåndtering og lukkede, adskilte tank-systemer.

De har også planlagt slakting om bord i skipet.

– Hvor store investeringer krever prosjektet, og hvordan skal det finansieres?

– Vi vil ikke være konkrete på det, men det er i det øvre sjikt av anslag vi har sett for en del av de andre utviklingskonseptet, sier Gilde. Han viser til Emilsen Fisk for spørsmål om finansiering. IntraFish har fredag ettermiddag ikke fått tak i Emilsen Fisk.

Kan ligge hvor som helst

I pressemeldingen heter det at skipet kan ligge både på eksponerte lokaliteter og i fjorder som ikke tåler den biologiske belastningen fra åpne systemer.

– På områder som rømningsfare, sedimenthåndtering, lusepåslag, sykdom og energibalanse settes en høy standard for å møte fremtidens forventninger til bærekraftig havbruk basert på årelang erfaring fra både fiskeoppdrett, shipping og offshore, sier Roy Emilsen i Emilsen Fisk i meldingen.

Blant selskapene som har bidratt til konseptet er ENWA Water Technology, Christian Michelsen Research, Dr. Techn. Olav Olsen og iSurvey.

IntraFishs oversikt over søknader om utviklingstillatelser finner du HER

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.