Pressemeldinger

Se alle artikler

Fosen Yard skal bygge Aquatraz-merden

MNH-Produksjon AS (datterselskap av Midt-Norsk Havbruk) har inngått kontrakt med Fosen Yard for bygging av en Aquatraz pilotmerd. Pilotmerden skal i sin helhet bygges ved Fosen Yard sitt verft på Kvithylla i Rissa kommune i Sør-Trøndelag.

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Det skriver selskapet i en pressemelding.

MNH-Produksjon fikk tilsagn om fire utviklingstillatelser for å utvikle Aquatraz til en kommersiell merd for oppdrett av laks. Aquatraz merden er en semi-lukket stålmerd som er utviklet av Seafarming Systems AS, Stavanger.

Den første pilotmerden skal leveres fra Fosen Yard i mai 2018. I tillegg inkluderer kontrakten opsjon på bygging av tre pilotmerder med levering i løpet av 2018.

Midt Norsk Havbruk er veldig fornøyd med at et lokalt verft er konkurransedyktig med hensyn til pris, kvalitet og leveringstid, og ser frem til å samarbeide med Fosen Yard.

- Fosen Yard har lenge jobbet målrettet for å bli en underleverandør til havbruksnæringen, og det er derfor en milepæl og spesielt gledelig at verftet nå er valgt som leverandør for pilotmerden for MNH-Produksjon AS. Kontrakten vil sikre mange arbeidsplasser i tiden fremover på Kvithylla, sier administrerende direktør Anders Straumsheim ved Fosen Yard.

Se oversikt over søknader, tilsagn og avslag her.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


Fire nye avklaringer på søknader om utviklingstillatelser

MNH-Produksjon er tildelt fire utviklingstillatelser til Aquatraz-konseptet, mens Bjørn Myrseths Stadion Laks har fått beskjed om at deres konsept faller innenfor ordningen. To søknader er avslått.